Característiques de les filmacions domèstiques

Definim primer què entenem per filmació domèstica. Podem contraposar el terme a professional i definir com a domèstica aquella filmació que es fa simplement enfocant la càmera i prement el botó de gravar. I, per tant, entendríem com a professional l’enregistrament realitzat amb un coneixement de causa més gran. Així doncs, no ens adrecem al…