Vidalba blanca i vidalba negra

Dues imatges de vidalba, una de vidalba blanca i l’altra de vidalba negra. Fetes amb la tècnica del focus stacking. En primer lloc una vidalba blanca. Les captures originals són una desena, variant el focus del primer terme de la flor fins al fons. Posteriorment les fotografies han estat revelades en Lightroom, apilades i alineades…