Realitat augmentada i neurociència

Síntesis de la presentació How Augmented Reality Will Change Education Completely | Florian Radke | TEDxGateway Planteja la idea bàsica que ens trobem sempre en un entorn 3D i que la millor forma d’entendre, interactuar i compartir la informació és situar-nos dins d’aquest entorn tridimensional.  En aquest sentit la realitat augmentada és una forma d’afavorir…