Plans descriptius

Els plans descriptius són els que situen el lloc de l’acció, l’escenari i l’àmbit en el qual es mostraran imatges. Mostren l’entorn, situen i descriuen. El pla descriptiu comprèn l’aproximació al personatge que va des de la situació en la qual queda immers en un paisatge o en l’entorn fins a la situació en la…

Tipologies de plans

Entesa com el grau d’aproximació a la realitat, la planificació presenta una dimensió espacial clara, però també es pot contemplar des d’una òptica temporal. Els plans que s’incorporen en una producció poden durar més temps o menys. No hi ha una regla única; l’estil i la intencionalitat del realitzador, el tipus de producte, el públic…

La planificació en els inicis del cinema

La planificació en els inicis del cinema Partint de la definició de pla que es basa en l’aproximació a la realitat, es consideren tres grans categories en les quals es poden agrupar els tipus de plans, que són el pla narratiu, el pla descriptiu i el pla expressiu. En els inicis, el cinema era molt…

El pla com a noció temporal i espacial

El pla segons la durada temporal Una primera definició de pla està relacionada amb la dimensió temporal. El pla és la unitat bàsica del llenguatge audiovisual i, des del punt de vista de la durada, es considera com el conjunt de fotogrames que se seleccionen de cada presa per a formar part del muntatge final….

La noció de pla

El pla és la unitat de treball en la realització d’un vídeo. En editar es munten plans, algunes vegades amb efectes de transició entre uns i altres, altres vegades sense efectes. És el que es coneix com a edició per tall i és la transició que domina, per exemple, a les pel·lícules de cinema. El…

Fotografia i vídeo

Analogies La fotografia i el vídeo presenten analogies. Els conceptes relatius a la composició o als tipus de plans, per exemple, són comuns. Però també hi ha factors diferencials, com ara el temps o el ritme. El procés d’aprenentatge en els dos mitjans presenta molts punts en comú. L’aprenentatge d’un mitjà repercuteix en l’altre. Una…

Els hàbits de la visió

La manera en la qual es du a terme habitualment la filmació domèstica té la seva explicació en la manera en què s’observa el món, és a dir, en els hàbits de la visió humana. És possible que hi hagi una certa analogia entre la manera de mirar i la manera de filmar. En una…

Característiques de les filmacions domèstiques

Definim primer què entenem per filmació domèstica. Podem contraposar el terme a professional i definir com a domèstica aquella filmació que es fa simplement enfocant la càmera i prement el botó de gravar. I, per tant, entendríem com a professional l’enregistrament realitzat amb un coneixement de causa més gran. Així doncs, no ens adrecem al…

Sarajevo de nit

Fotografia nocturna de Sarajevo. HDR nocturn. M’agrada pujar a un dels turons de la ciutat de nit i veure la llum de les cases, els carrers, les mesquites. L’edifici en primer terme a la dreta, és la fàbrica de cervesa. Tant per l’estil de la construcció com pel que s’hi produeix, és un dels edificis…